2019. október 03.

Megjelent a 15 kWp teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek telepítését támogató pályázat


Magyarország energiafelhasználásának közel felét teszi ki az épületek fogyasztása, ezen belül a vállalkozások üzemeltetési költségeinek jelentős része a villamos áram díja. A korszerűtlen épületek esetében lehetőség van az energiahatékonyság javítására (hőszigetelés, nyílászárók cseréje), valamint megújuló energiaforrás alkalmazására.
 
A GINOP-4.1.4-19 számú felhívás: önállóan támogatható pályázati lehetőség a 15 kWp teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek telepítésére mikro-, kis-, és közép vállalkozásoknak.
 
Támogatható tevékenységek köre:
Minimum a villamos áram  fogyasztás 15%-át fedező napelemes rendszer telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.
 
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő  támogatás mértéke a napelemes rendszer nettó költségének 55%-a, minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft (50 kWp névleges teljesítményig a maximum 337 000 Ft/kWp költségig). Csak a fejlesztéssel érintett épület tetején helyezhető el a napelemes rendszer.
A támogatás komplex épületenergetikai pályázat keretében is elérhető, része lehet a beruházásnak hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtési, meleg víz rendszer, belső világítás korszerűsítése.
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges. A   beérkező pályázatokat együtt bírálják el, és a rendelkezésre álló forrás erejéig a legmagasabb pontszámtól lefelé adnak támogatást.
 
A pályázók köre azok a vállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 
Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 129 Egyéb szövetkezet
d) 116 Közkereseti társaság
e) 117 Betéti társaság
f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
g) 228 Egyéni cég
h) 231 Egyéni vállalkozók
i) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
j) 573 Nonprofit részvénytársaság
k) 575 Nonprofit közkereseti társaság
l) 576 Nonprofit betéti társaság
 
Nem Támogatható tevékenységek:
 
• Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges támogatási
kérelmet benyújtani.
• Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan
hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁUF-től eltérően
már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett
ingatlan lakáscélú ingatlannak. (Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden
olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11
LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul)
• Jelen felhívás keretében a fejlesztések az épületek energiatakarékosságának és
energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő
javítására irányulnak, ezért nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez,
amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,42 milliárd Ft.
 
Fenntartási kötelezettség: A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.
 

 A teljes felhívás és útmutató ezen a linken érhető el