2022. május 03.

GINOP-4.1.5-22 Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

A felhívás keretében a pályázati feltételeknek megfelelő projektek 75 millió Ft és 500 millió Ft  közötti visszatérítendő támogatásban részesülnek a rendelkezésre álló forrás erejéig. A  tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 - 160 db.
 
A támogatási kérelmek benyújtása 2022. május 11. 9.00 órától 2022. június
10. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

Önállóan támogatható tevékenységek
A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
 
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni,vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához. Támogatott a 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.
A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre kerülhet elhelyezésre.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

A felhívás itt olvasható.