Kezdőlap > Aktuális > Hírek > Új pályázat borászoknak
Aktuális
Új pályázat borászoknak« Vissza
2016-07-18

VP3-4.2.2-16

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

Pályázat célja:

Legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek támogatása borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.

A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

Pályázat beadása: 2016.09.12 - 2018.09.11.

Rendelkezésre álló forrás:

40 milliárd Ft, az alábbi bontásban:

 • az elsődleges termelők versenyképességének javítása, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció – keretösszege: 27,34 Mrd Ft
 • a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – keretösszege: 12,66 Mrd Ft

A támogatott projektek várható száma: 500 db

Támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:

 • közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.
 • A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.

B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák. (legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás)

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a borászati üzemen belüli környezeti erőforrás-hatékonyság fokozása.

 • Az anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, üvegpalackozással, környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése).
 • Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok, az üzemen belüli építmények, a szőlő-feldolgozási tevékenység, valamint a bor-, pezsgő-, illetve habzó borkészítési technológia (beleértve: kiszerelés, raktározás) energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • Ingatlan vásárlása;
 • Telepi infrastruktúra fejlesztése (pl. kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése)
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • Bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály)
 • Fahordó vásárlása

Nem támogatható tevékenységek:

 • erőgépek, üzemen kívüli szállítóeszközök, üzemen kívüli anyagmozgatás gépeinek (pl. teherautó) beszerzése;
 • a gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása.