Kezdőlap > Termékeink > Napelemes áramtermelés > Biztosítás és hozamgarancia
Napelemes áramtermelés
Biztosítás és hozamgarancia

Biztosítás és hozamgarancia szolgáltatásaink Winaico napelemekkel telepített rendszereinkre*

5 vagy 10 éves teljes körű biztosítás

A biztosítás fedez minden előre nem látott, a biztosított eszközök sérüléséből vagy megsemmisüléséből fakadó veszteséget.

A biztosítás védelmet nyújt az alábbiak ellen:

 • Tűz, villámcsapás robbanás parázslás, csillogás perzselés vagy izzás okozta hő károk, valamint összeroppanás
 • Természeti események, úgy, mint viharok, villámlás, jégeső, hóterhelés, fagy
 • Elektromos rövidzárlat, túlfeszültség, indukció
 • Vízkár, nyirkosság, árvíz
 • Rablás, betörés, szabotázs, vandalizmus
 • Kezelői vezérlési hiba, véletlen sérülés, gondatlanság
 • Anyagi, tervezési és kivitelezési hibák
 • Vis maior
 • Állati harapás (pl. Nyest)

A szolgáltatás megszakadása esetén a biztosítás megtéríti az elektromos hálózatba való betáplálásból eredő bevétel kiesését akkor is, ha a fotovoltaikus erőmű technikai mükődőképességét sérülés vagy veszteség szakítja meg, vagy rontja.

 

Hozamgarancia

Az  ERGO biztosítás minden esetben tartalmaz egy 2 éves, 90%-os hozamgaranciát is. Abban az esetben, ha a rendszer éves hozama több, mint 10%-kal elmarad az előrejelzéstől (szakértői jelentés), megtérítésre kerül a hozamveszteségből fakadó termeléskiesés az elvárt hozam 90%-ig.

Hozamgarancia plusz

Ezen többletszolgáltatás keretén belül cégünk az ERGO 90%-os hozamgarancia mellé a napelemes rendszer garanciális eredetű meghibásodása esetén 10%-os többlet hozamgaranciát vállal.

Így a hozamkimaradást 100%-ban megtérítjük (90%-ot az ERGO biztosító, 10%-ot a cégünk).

A szolgáltatást minden, a cégünkkel kötött élő karbantartási szerződéssel rendelkező ügyfelünknek díjmentesen biztosítjuk.

Hozamgarancia park plusz

Cégünk az általa telepített napelemparkokra meglévő ERGO 90%-os hozamgarancia biztosítás, valamint cégünkkel kötött élő üzemeltetési szerződés esetén, a garanciális eredetű meghibásodásaiból történő kiesésekre 10% többlet hozamgaranciát vállal. Így a hozamkimaradást 100%-ban megtérítjük (90%-ot az ERGO biztosító, 10%-ot a cégünk). Tehát akár 10 évig is 100%-os árbevételre lehet tervezni.

A szolgáltatás ellentételezésére a napelempark többlet termeléséből származó extra bevétel 30%-a az üzemeltetőt (cégünket) illeti meg. A hozamgarancia és az extra bevétel számítási alapja mindkét esetben ugyanazon szakértői jelentés.

Információk

Hozamgarancia számítás alapja

Az általunk biztosított független auditor által készített, az ERGO biztosító által is elfogadott hozamkalkulációban (szakértői jelentés) megadott éves elvárt termelés, szorozva az villamosenergia kereskedő által megküldött éves elszámolásban szereplő átvételi árral, vagy napelemparkok esetében a KÁT szerződésben meghatározott mindenkori átvételi árral.

Hozamcsökkenés lehetséges okai:

 • Globális besugárzás kevesebb, mint az előre jelzett (szakértői jelentés)
 • Meghibásodás (anyaghibák)
 • A rendszer vagy annak alkatrészeinek szokatlan elhasználódása vagy szennyeződése
 • Modulok és inverterek üzemzavara, meghibásodása
 • Szolgáltatás kimaradás a közcélú hálózaton

 

Winaico – ERGO biztosítási tájékoztató letöltése »

Willis biztositás feltételek letöltése »

* A tájékoztatás nem teljes körű. További információért kérjük forduljon munkatársainkhoz.